Med många års erfarenhet av både nyutveckling och förvaltning av webbaserade applikationer hjälper jag företag i deras tekniska utveckling. Läs mer om genomförda projekt på Richard Segerlunds profil på LinkedIn

Scrum Master

Systemutvecklare

Arkitekt